Artikel

Werkzaamheden van het Chief Science Office

De stad als complex systeem maakt meer onderzoek en het verbinden van verschillende vormen van kennis (wetenschappelijk, praktijkgericht, ontwerp en ervaring) noodzakelijk. Daarom heeft het college van B&W de Chief Science Officer (CSO) aangesteld, die de opdracht heeft om de kennis- en onderzoeksfunctie in en van Amsterdam te verstevigen, de relaties met kennisinstellingen gestructureerder vorm te geven en een duurzame kennisinfrastructuur te ontwikkelen. De functie behelst ook een bijzondere leerstoel aan de UvA en wordt sinds 2016 door Caroline Nevejan bekleed. In deze hoedanigheid is zij het centrale aanspreekpunt bij de gemeente wanneer het gaat om kennis en onderzoek. Ook geeft zij gevraagd en ongevraagd advies. De CSO stimuleert onderzoek, initieert samenwerking en verbindt verschillende onderzoeksdisciplines en -contexten. In nationale en internationale context is de CSO ambassadeur voor deze bijzondere samenwerking tussen gemeente en kennisinstellingen en draagt zij het innovatieve en wetenschappelijke karakter van Amsterdam uit.

Het Chief Science Office van de Gemeente Amsterdam werkt structureel samen met de Metropoolregio Amsterdam, kennisinstellingen in Amsterdam, en andere instellingen zoals de Amsterdam Economic Board, AMS en Sarphati, om een  gestructureerde vorm te geven aan de samenwerking en zo een duurzame kennisinfrastructuur in de stad te ontwikkelen. Dit doet de CSO aan de hand van vijf kerntaken.

 1. Publiceren
  De Chief Science Officer beheert en ontwikkelt het digitale platform openresearch.amsterdam. Hier publiceren onderzoekers van de Gemeente Amsterdam, van de kennisinstellingen en van de andere aangesloten organisaties hun onderzoek. Door het interdisciplinaire en organisatieoverstijgende karakter ontstaat inzicht en samenwerking.
 2. Inventariseren
  De CSO verzamelt (en publiceert waar mogelijk) de onderzoeksbehoefte in de gemeentelijke organisatie.
 3. Faciliteren
  De CSO faciliteert kennis en onderzoek op verschillende manieren. Zo zijn er jaarlijks verschillende bijzondere projecten, en begeleidt de CSO de promotieregeling van de Gemeente Amsterdam, waarbij ambtenaren kunnen promoveren. Een andere belangrijke taak van de CSO is matching, waarbij onderzoekers van Gemeente en kennisinstellingen met elkaar in contact worden gebracht aan de aan van een vraagstuk.
 4. Inspireren: het signaleren en destilleren van nieuwe issues voor de gemeente en de kennisinstellingen
 5. Stroomlijnen van het studenten onderzoek van de meer dan 2500 studenten in de stad als onderdeel van hun opleidingen.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Openresearch

Icon afbeelding: Depositphotos.com

Media

Documenten