Collectie (4)

CSO Amsterdam: Caroline Nevejan

Visie en missie van de Chief Science Officer

Prof. dr. Caroline Nevejan is de Chief Science Officer van de Gemeente Amsterdam. In die hoedanigheid orkestreert ze onderzoek tussen de gemeente en de verschillende universiteiten, hogescholen en kunstacademies die de stad rijk is. Caroline Nevejan is per 2017 benoemd en combineert deze functie met een bijzonder hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij vult het Chief Science Office in met een bijzondere nadruk op interdiciplinariteit, samenwerking en synergie.

In deze collecties vindt u verschillende onderzoeken, interviews, presentaties en artikelen met en door Caroline Nevejan, zowel in het Nederlands als in het Engels. Bij 'meer informatie' vindt u de visie en missie die Caroline Nevejan formuleert voor haar ambtstermijn en vindt u de link naar al haar publicaties.

Meer informatie

Visie
Amsterdam is een kennisstad en kan de concurrentie aan met vergelijkbare steden in Nederland, Europa en de wereld. Amsterdam heeft een duurzame kennisinfrastructuur waarin een gestructureerde verbinding tussen onderzoek en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad dagelijks wordt vormgegeven. In de Amsterdamse kennisinfrastructuur worden onderzoek en kennisontwikkeling vanuit verschillende disciplines (alfa, bèta gamma) op verschillende wijzen (MBO, HBO, WO, artistiek, ambachtelijk, toegepast en fundamenteel wetenschappelijk) in projecten en duurzame netwerken samengebracht om zodoende maatschappelijke ontwikkelingen te inspireren.

Missie
Het verdiepen van het beleid van de gemeente Amsterdam door synergie met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs vorm te geven. En het daarbij stimuleren van nieuwsgierigheid en samen onderzoek doen.Op een creatieve systematische manier met beleidsmakers, onderzoekers, ontwerpers en kunstenaars ontwikkelen van vernieuwende aanpakken en methodieken voor het oplossen van grootstedelijke vraagstukken (ontwerp denken). Dit biedt kansen om buiten bestaande paden te treden en recht te doen aan de diversiteit van de maatschappelijke agenda.De maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt beter zichtbaar in de verbinding met de stedelijke vraagstukken. Caroline Nevejan is vanaf de jaren 80 betrokken geweest het vormgeven van de digitale cultuur. Als onderzoeker (ze is bijzonder hoogleraar bij de UvA) en ontwerper is ze daarom bij uitstek geschikt voor dit onderzoeksprogramma, juist omdat de coronacrisis betekende dat de digitale omgeving een integraal onderdeel werd van het onderzoek.

Kijk voor meer informatie op nevejan.org en klik hier voor de publicaties van Caroline Nevejan.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Venice Map

Icon afbeelding: Foto: Dirk Gillisen

Sorteren op: