Artikel

Praktijkkaart: Piramide (door EducationLab)

Gericht op vroege taalachterstand

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) speelt een belangrijke rol in het detecteren, wegwerken en voorkomen van taalachterstanden. Een investering in kwalitatief goede VVE-programma’s kan problemen in de toekomst voorkomen. Deze praktijkkaart beschrijft een Nederlands erkend VVE-programma: Piramide. In de praktijkkaart is opgenomen hoe het programma aandacht besteedt aan ouderbetrokkenheid, (taal)achterstanden, actief en zelfsturend leren en het monitoren van de ontwikkeling van leerlingen. Het programma is in het buitenland onderzocht maar in Nederland is nog meer en beter onderzoek nodig om er zeker van te zijn dat de gestelde doelen daadwerkelijk behaald worden.

Auteurs: Suzanne de Leeuw (Universiteit Maastricht) & Martin Bootsma (Enigma onderwijs)

Bron: Onderwijskennis Netwerk Amsterdam; EducationLab

 

Meer weten over taalonderwijs?

Aanvullende informatie

Media

Documenten