Artikel

Amsterdam Aantrekkelijk Bereikbaar

Mobiliteitsaanpak Amsterdam 2030

Hier treft u de in 2013 vastgestelde MobiliteitsAanpak van Amsterdam (MAA) in 2030. De MAA is het overkoepelende kader voor het Mobiliteitsbeleid van de gemeente Amsterdam in de periode tot 2025.

In dit document worden de uitdagingen en veranderingen geschetst op het gebied van mobiliteit. De hoofdlijnen van deze aanpak zijn: (1) Met minder geld gerichter investeren door scherpe keuzes, (2) Ruimte maken voor de veranderende mobiliteitsbehoefte en een betere openbare ruimte en (3) Gebiedsgerichte aanpak voor centrumgebied, rond de Ring en daarbuiten.

Bron: Gemeente Amsterdam

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Bruno van der Kraan via Unsplash | Amsterdam - Perspectief

Media

Documenten