Collectie (3)

Toetsingskaders voor belangrijke groengebieden in Amsterdam

Deze collectie op omvat documenten die inzicht geven in de beleidsvisie en ruimtelijke kaders voor belangrijke groengebieden rondom Amsterdam. De toekomst van Waterland, waarbij de nadruk ligt op het behoud van het cultuurhistorische landschap door schaalvergroting en verbreding van de landbouw. Het ruimtelijke toetsingskader voor de Noorder IJ-plas, met plannen voor de ontwikkeling van een grootstedelijk park om voldoende groen en open ruimte in de snelgroeiende stedelijke omgeving te garanderen. Ten slotte de gebiedsvisie voor het Martin Luther Kingpark e.o., inclusief de 'Fordlocatie', als onderdeel van het programma ‘Koers 2025 - Ruimte voor de stad’,

Meer informatie

Vragen of opmerkingen? mail de redactie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Erasmuspark9mei | fotograaf: Edwin van Eis

Icon afbeelding: Piqsels - Green city

Sorteren op: