Collectie (5)

Academische Werkplaats Voedsel

De Academische Werkplaats Voedsel (AWV) is een samenwerking bedoeld om de voedselrevolutie vorm te geven.


Het voedsel wat we consumeren in de geglobaliseerde samenleving van vandaag wordt over de hele wereld geproduceerd en vaak over lange afstanden vervoerd. Zo'n economisch efficiënt voedselproductie- en distributiesysteem biedt het hele jaar door een verscheidenheid aan voedselproducten. De complexiteit van het huidige systeem, dat de productie, consumptie en het vervoer over lange afstand van voedsel ontkoppelt, heeft echter tot bezorgdheid geleid over de impact ervan op de samenleving en het milieu.

Als reactie daarop zien we een trend voor stadsgebaseerde oplossingen en lokale voedselsystemen op basis van minder complexe en kortere toeleveringsketens. De alternatieve oplossingen werken op stedelijke of peri-urbane schaal en zullen naar verwachting de productie en consumptie opnieuw met elkaar verbinden, wat zal leiden tot gezondere consumptiepatronen, lagere koolstofemissies en voedselverspilling.

Om deze trends te kunnen vatten is de werkplaats voedsel opgericht. De werkplaats organiseert 3x per jaar een online themabijeenkomst over voedsel en 1x per jaar een live event, waarvoor u zich kunt opgeven door u aan te melden op het volgende adres: f.verhulsdonk@amsterdam.nl

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: voedselverspilling_duurzaambedrijfsleven.jpg

Sorteren op: