Artikel

Groentypen & Bijzondere situaties

Hoofdstuk 3 & 4 | Concept beleidskader Hoofdgroenstructuur

Hier kunt het derde en vierde hoofdstuk van de Conceptversie beleidskader Hoofdgroenstructuur (HGS) lezen. Hoofdstuk 3 start met de toetskaart met daarop de aanduiding van de verschillende groentypen van de Hoofdgroenstructuur. In de daaropvolgende paragrafen worden de acht groentypen van de Hoofdgroenstructuur beschreven met de daarbij horende regels. Hoofdstuk 4 behandeld een aantal bijzondere situaties die van toepassing kunnen zijn op (delen van) de Hoofdgroenstructuur. De coetscommissie houdt rekening met deze bijzondere situaties.

Media

Documenten