Artikel

Vechten met het leven

Een kwalitatief onderzoek naar de leefomstandigheden van ongedocumenteerde oudere migranten in Nederland

Veel immigranten die in de jaren tachtig en negentig naar Nederland kwamen voor hun veiligheid, werk of vanwege de liefde, hebben nooit een legale verblijfsstatus kunnen verkrijgen. Toch hebben zij tijdens hun langdurige verblijf gewerkt en een bestaan opgebouwd. Dat betekent onder meer dat hun familie en sociaal netwerk in Nederland is. Vaak hebben zij geen banden meer met het land van herkomst. Dit sociaalwetenschappelijke onderzoek naar de leefsituatie van oudere ongedocumenteerden maakt deel uit van een tweeluik samen met de Juridische Verkenning van het Recht op Voorzieningen en Verblijf van Ongedocumenteerde Ouderen in Nederland, uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Leiden en de Radboud Universiteit. Beide rapporten werden opgesteld op verzoek van
De Regenboog Groep.

Waar de Juridische Verkenning ingaat op het steeds stringenter worden van het vreemdelingenbeleid en wetgeving sinds de jaren negentig, beschrijft ‘Vechten met het leven’ de dagelijkse problematiek op het gebied van huisvesting, inkomen, gezondheid en sociale inbedding van de oudere ongedocumenteerden in Nederland. Dit onderzoek laat op soms onthutsende wijze zien hoe de ouderen, die vaak wel bij de overheid bekend zijn, een gemarginaliseerd bestaan leiden in de Nederlandse samenleving.

De Regenboog Groep wil met deze twee onderzoeken een nationale discussie stimuleren over de onhoudbaarheid van het restrictieve vreemdelingenbeleid voor de groep oudere, langdurig in Nederland verblijvende ongedocumenteerden en de noodzaak om tot een duurzame oplossing te komen.

Auteurs: Richard Staring (EUR), Nienke Boesveldt (UvA) & Mieke Kox (EUR, UU).

Deze publicatie is afkomstig van de website van de Regenboog groep en met toestemming geplaatst op openresearch.amsterdam.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wikimedia Commons - sky

Icon afbeelding: Vechten met het leven - De Regenboog Groep

Media

Documenten