Artikel

Amsterdam gaat meer woningen bouwen: 7 impulsen

Actieplan Woningbouw 2014-2018

Amsterdam staat voor een nieuwe periode van forse groei. Een groei die gepaard gaat met grote uitdagingen voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van wonen. Het aanjagen van de bouw, de aanpak van leegstand en de mogelijkheden van het beter verdelen van de woonruimte, zijn hier cruciale en krachtige instrumenten voor. Uiteindelijk maken de Amsterdammers de stad, dus laten we vol aan de slag gaan om al die Amsterdammers welkom te laten zijn en te laten blijven!

Het actieplan bestaat uit zeven gerichte impulsen:
1. Bouwen om de groei te faciliteren
2. Succesformules verder stimuleren:
- gebiedsontwikkeling
- zelfbouw
- jongeren- en studentenhuisvesting
- transformatie
3. Vergroot de slagingskans
4. Vergroot de planvoorraad
5. Uitgestoken hand naar bouwers
6. Gerichte investeringen voor speciale groepen
7. Blijvend innoveren

Aan dit actieplan hebben meegewerkt:
Stadsdelen
Managers gebiedsontwikkeling (PMB)
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
Dienst Ruimtelijke Ordening
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Programmateam jongeren- en studentenhuisvesting
Team Zelfbouw

Input is ook geleverd in consultaties met
Marktpartijen
Corporaties
Ruimtelijk Economisch Beraad (Cluster Ruimte en Economie)
Stadsdeelsecretarissen
Strategisch Team ruimtelijk/ economisch cluster
’t Roer
Bestuurlijk overleg fysiek

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Poppies, Buiksloterham

Media

Documenten