Artikel

Proefschrift: 'CG-kunst: een esthetische discussie over de relatie tussen artistieke creativiteit en computatie'

Kunst in tijden van kunstmatige intelligentie

Leonardo Arriagada Beltran heeft voor zijn proefschrift onderzoek gedaan naar de invloed van door computers gegenereerde kunst (CG-kunst) op het concept van artistieke creativiteit in het tijdperk van Kunstmatige Intelligentie (KI).

Door het verfijnen van het begrip CG-kunst streeft dit onderzoek naar een helder begrip van wat een KI-gegenereerd kunstwerk vormt. Puttend uit de vakgebieden cognitieve wetenschappen, esthetiek en informatica, verkent Arriagada Beltran de raakvlakken tussen deze disciplines. De voorgestelde definitie van een KI-gegenereerd kunstwerk omvat drie essentiële elementen: (1) de autonome productie van een nieuw en verrassend idee of kunstwerk door KI, (2) de succesvolle evaluatie van deze creatie door middel van een ingebed intern mechanisme binnen het KI-systeem, en (3) de erkenning van het potentieel van het kunstwerk om gewaardeerd te worden door het menselijk publiek.

Deze verfijnde definitie dient als een kader om verschillende aspecten van CG-kunst te analyseren en te bepalen of ze in aanmerking komen als KI-gegenereerde kunstwerken. In de bespreking worden specifieke voorbeelden gebruikt, waaronder het Deep Dream-algoritme, het schilderij "Portrait of Edmond de Belamy" en de muziekalbums "I AM AI" en "PROTO", om de praktische toepassing van de voorgestelde definitie te illustreren. Via dit onderzoek verkrijgen we waardevolle inzichten in de transformerende rol van KI bij het herdefiniëren van artistieke creativiteit en de implicaties daarvan voor de toekomst van de kunst.

Het proefschrift is te vinden via de link hieronder en lees meer in het interview 'Kunst in tijden van AI'.

Leonardo Arriagada Beltran (2023). CG-art: an aesthetic discussion of the relationship between artistic creativity and computation. https://hdl.handle.net/11370/b1bf3ff3-a5d8-422d-8c54-e1273a991b0b

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: CG-art: An aesthetic discussion of the relationship between artistic creativity and computation (Dissertation of Leonardo Arriagada Beltran, 21 sept. 2023)