Artikel

Praktijkkaart: KiVa (door EducationLab)

Gericht op het tegengaan van pestgedrag

Deze praktijkkaart beschrijft KiVa, een schoolbreed, preventief programma tegen pestgedrag en ter bevordering van de sociale veiligheid op school. KiVa bevat een basiscurriculum van wekelijkse themalessen van 30-45min voor alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8. Daarnaast wordt er een KiVa-team aangesteld op school die collega’s ondersteunen bij het uitvoeren van het programma ondersteunen. Onderzoek laat een afname van pestgedrag, pestslachtoffers en depressieve klachten zien. Daarnaast blijkt het programma te leiden tot een toename in schoolwelbevinden en zelfvertrouwen.

Auteurs: Mirte Dikmans & Sanne van Wetten (Universiteit Maastricht) en Suze van Capelleveen (Vrije Universiteit Amsterdam) 2023.

Bron: Onderwijskennis Netwerk Amsterdam

Deze praktijkkaart is bedoeld voor:

  • schoolleiders, leraren en ander schoolpersoneel
  • Verminderen van pestgedrag
  • Versterken van de sociale veiligheid
  • Kinderen uit groep 1 t/m groep 8

Meer weten over programma’s gericht op pesten?

Bekijk deze video extern op: YouTube

Bron: Faculty of Social and Behavioural Sciences Utrecht University

Aanvullende informatie

Media

Wat Werkt Tegen Pesten?

Documenten