Artikel

Ouderdomsregelingen ontleed

De Toeslagenwet wordt uitgevoerd door het UWV en dient om uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen en sociale voorzieningen te verhogen tot het van toepassing zijnde sociaal minimum (met een maximum van het laatstverdiende loon). Dit komt in het gedrang wanneer de regeling de rechthebbenden niet afdoende bereikt. Er is dan dus sprake is van niet-gebruik. De Nederlandse Arbeidsinspectie (hierna: Arbeidsinspectie) heeft op basis van CBS-microdata statistisch onderzoek gedaan naar het potentiële niet-gebruik van de Toeslagenwet per 30 september 2019 onder rechthebbenden met een WW-, WIA-, IOW-, Wajong- of WAO-uitkering. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van:
1. de potentiële omvang van het niet-gebruik van de Toeslagenwet;
2. de achtergrondkenmerken van (niet-)gebruikers van de Toeslagenwet;
3. de mate van langdurig niet-gebruik van de Toeslagenwet;
4. wat UWV doet om niet-gebruik van de Toeslagenwet tegen te gaan.

Deze publicatie is afkomstig van de website van de Algemene Rekenkamer.

Afbeelding credits

Header afbeelding: wikimedia Commons - blue

Media

Documenten