Collectie (4)

Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC)

Als er plannen zijn in de beschermde groengebieden heeft dat vaak zowel positieve als negatieve gevolgen. Zo kan een bepaalde activiteit het groen aantasten, maar ook goed zijn voor de recreatieve gebruikswaarde van het groen. Het is aan de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC) om een goede afweging te maken wat het effect is van de plannen in het groen en burgemeester en wethouders bij de besluitvorming te adviseren.

Meer informatie

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Kaart hoofdgroenstructuur (https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/ruimte-duurzaamheid/tac/)

Sorteren op: