Collectie (20)

Ruimte en Duurzaamheid

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De directie Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de stad Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkelingen.

Enerzijds is Ruimte en Duurzaamheid verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waarin zij kennis inbrengt ten aanzien van stedenbouw, planvorming, ontwerp, planologie en duurzaamheid.

Meer informatie

 

Ruimte en Duurzaamheid

 

De belangrijkste verantwoordelijkheden van deze afdeling zijn:

 • In samenwerking met de afdeling strategie, gebruikers en belanghebbenden opstellen van een integraal strategisch ruimtelijk beleid, zoals structuurvisies, strategische plannen, gebiedsvisies, een ecologische visie of een watervisie;
 • Opstellen van bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten en projectbesluiten, voor zowel gebiedsontwikkeling als beheer van gebieden;
 • Adviseren op afwijkingen van bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten en projectbesluiten;
 • Toetsen van gebiedsplannen;
 • Stedenbouwkundig tekenwerk;
 • Ontwikkelen, uitvoeren en promoten van subsidie- en kredietregelingen op het gebied van duurzaamheid;
 • Initiëren en faciliteren van duurzaamheidsprojecten die gericht zijn op bewoners en bedrijven;
 • Adviseren over duurzaamheid bij stedelijke ontwikkelingsprojecten;
 • Adviseren over bereikbaarheid en mobiliteit;
 • Uitvoeren van verkenningen en verkeersstudies;
 • Faciliteren van initiatieven.

Afbeelding credits

Header afbeelding: iColorpalette - Groen

Icon afbeelding: photo cluster ruimte en duurzaamheid

Sorteren op: