Collectie (6)

Monumenten en Archeologie (Afd. R&D)

Gemeente Amsterdam

Monumenten en Archeologie is een expertisecentrum dat staat voor behoud, versterking en duurzame ontwikkeling van het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed van Amsterdam. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren zijn kennis- en informatiemanagement en dienstverlening noodzakelijk.

Meer informatie

Monumenten en Archeologie houdt zich bezig met onderzoek, advies en voorlichting. Dit om onder meer te kunnen voldoen aan de wettelijke taken op het gebied van boven- en ondergronds erfgoed.

Wettelijke taken op het gebied van monumenten

Dit betekent dat Monumenten en Archeologie onder andere advies uitbrengt op het gebied van vergunningverlening, bestemmingsplannen, het aanwijzen van monumenten en beschermde stadsgezichten, maar ook het monumentenregister up-to-date houdt, waardestellingen opstelt (bouwhistorie, architectuurgeschiedenis) en de kwaliteit van de uitvoering bewaakt.

Wettelijke taken op het gebied van archeologie

Denk hierbij aan advies met betrekking tot bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen en het bewaken van de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het opstellen van waardestellingen.

https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/

Afbeelding credits

Header afbeelding: Gemeente Amsterdam

Icon afbeelding: Bazel - Edwin van Eis - fotobank.amsterdam.nl

Sorteren op: