Collectie (9)

Programma Duurzame Gebiedsontwikkeling

Het programma Duurzame gebiedsontwikkeling ontwikkelt en borgt kennis, adviseert en ontwikkelt concrete handvatten voor duurzaamheid in transformatiegebieden.

Meer informatie

Amsterdam groeit. Ieder jaar komen er gemiddeld 11.000 mensen bij die in de stad willen wonen, werken en zich ontspannen. Daarom wordt er volop gebouwd. Gebiedsontwikkeling betekent het aanpassen of uitbreiden van bestaande bebouwing en het treffen van voorbereidingen voor bewoning en bedrijvigheid in nieuwe gebieden. Tegelijkertijd heeft de gemeente verstrekkende ambities voor de duurzaamheid van de stad. We willen de stad leefbaarder maken door schoner, groener, minder verspillend en minder vervuilend te zijn. Groei en duurzaamheid gaan hand in hand. Duurzame gebiedsontwikkeling gaat niet alleen over het bouwen van woningen. Het betekent ook het ontwikkelen van een groene, schone en leefbare stad, die generaties lang meegaat.

Wat is duurzame gebiedsontwikkeling?

De uitdaging waar we voor staan is om de groeiende stad hand in hand te laten gaan met de duurzame stad. Om een stad te bouwen waarin toekomstige generaties fijn en veilig kunnen wonen. Dat is de opgave voor het programmateam Duurzame gebiedsontwikkeling.

Gebiedsontwikkeling is duurzaam als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

 1. We moeten bij het bouwen van nieuwe woningen of het ombouwen van bijvoorbeeld kantoor- of industriële gebouwen naar woningen (transformatie) klimaatverandering opnemen.
 2. Gebiedsontwikkeling moet bijdragen aan een schonere lucht, schonere bodem en schoner water.
 3. De stad wordt er groener, stiller en energiezuiniger van. Meer groen zorgt voor verkoeling, vangt fijnstof op en geeft zuurstof aan de stad.
 4. We moeten de beperkte grond in de stad zo optimaal mogelijk gebruiken.
 5. Bij het bouwen, van woning tot kantoor en school, moeten we zoveel mogelijk grondstoffen en materialen hergebruiken.
 6. We maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame energiebronnen voor de elektriciteits- en warmtevoorziening.

De zes thema’s van duurzame gebiedsontwikkeling

Het duurzaamheidsbeleid kent zes belangrijke thema’s, waar in beleid en uitvoering van de gemeentelijke gebiedsontwikkeling altijd rekening gehouden moet worden. Binnen deze thema's worden themastudies uitgevoerd om kennis te ontwikkelen relevant voor implementatie.

 1. Duurzame energie en een stad zonder aardgas
 2. Uitstootvrije mobiliteit en schone lucht
 3. Klimaatadaptatie
 4. Groen en natuurinclusief bouwen
 5. Circulair bouwen
 6. Afval en grondstoffen

Programmalijnen

Om alle kennis en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid te verbinden met de gebiedsontwikkeling in de stad is er het programmateam Duurzame gebiedsontwikkeling. Een klein en wendbaar team met drie opdrachten:

 1. Het ontwikkelen en delen van kennis over duurzaamheid, zodat die kennis gebruikt kan worden bij het maken van beleid.
 2. Het geven van advies over duurzaamheidsthema’s in gebieden.
 3. Het ontwikkelen van instrumenten en handvatten om gebiedsontwikkeling structureel duurzaam te laten zijn.

Afbeelding credits

Header afbeelding: bb_3_170529_edit-1320x943.jpg

Icon afbeelding: bajeskwartier_jpg(mediaclass-admin-media_d320edb0ac6a9e3b6d8f3f57c001c114986dcb01).jpg

Sorteren op: