Collectie (1)

2. Themastudie uitstootvrije mobiliteit en schone lucht

Themastudies in het kader van uitstootvrije mobiliteit en schone lucht

Het verkeer in de stad is een van de grote vervuilers van de lucht die je inademt. Bovendien ontbreekt de ruimte om voor de duizenden nieuwe woningen die er jaarlijks bijkomen ook duizenden nieuwe parkeerplekken te maken. Voor een deel kunnen we de lucht schoner maken door milieuzones voor het meest vervuilende verkeer in te voeren. Daarnaast werkt de stad aan een fijnmazig netwerk van elektrische oplaadpunten om de keuze voor elektrisch vervoer te stimuleren. Dit raakt aan gebiedsontwikkeling. In een stad waar wordt gewerkt aan duurzaam vervoer moet ruimte zijn voor wandelaars, voor fietsers en voor het openbaar vervoer. En schonere lucht voor iedere bewoner of bezoeker van Amsterdam.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: 16027-zeeburgereiland_22_juli_15_mlijn_pokorny-9290.jpg

Sorteren op: