Artikel

Jaarverslag Technisch Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2022

Gemeenteraad 20 september 2023

Het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur, dat hopelijk binnen afzienbare tijd kan worden vastgesteld, biedt daarvoor meer dan thans het geval is een stevige
basis. De rol en positie van de TAC worden daarin versterkt door verplichte betrokkenheid bij het eerste stadium van planontwikkeling van herstructureringsgebieden en nieuwbouwontwikkelingen die raken aan de Hoofdgroenstructuur. Bovendien is de Hoofdgroenstructuur uitgebreid met gebieden met een ecologische status en met nieuwe stadsparken, zoals park Somerlust, het Bella Vistapark en het Brasapark. De Hoofdgroenstructuur krijgt steeds meer het karakter van een groenblauw netwerk met de stadsparken als belangrijke schakels. Ook de groengebieden van Weesp en het veenweidegebied van Weesp vallen inmiddels binnen de gemeentelijke grenzen en zullen aan de Hoofdgroenstructuur toegevoegd worden. Kortom, het nieuwe Beleidskader biedt volgens de TAC een uitstekend instrument ter waarborging van het groen in al
diens facetten.

 

Behandeld in Gemeenteraad 20 september 2023

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 5 juli 2023

Behandelend ambtenaar: Niek Bosch, Niek.Bosch@amsterdam.nl Ruimte & Duurzaamheid

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

Bron:

secretariaatTAC@amsterdam.nl
www.amsterdam.nl/TAC

Aanvullende informatie

Media

Documenten