Artikel

Bodemgesteldheid zes stadsparken

Raad juni 2017

Door Antea Group zijn in de periode tussen juni en augustus 2016 onderzoekswerkzaamheden verricht in een zestal parken binnen de gemeente Amsterdam. De resultaten van dit onderzoek zijn per park aan de gemeente gerapporteerd. In de oplegnotitie worden de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek samengebracht, wordt een voorstel voor verbetering van onderzoeksmethoden en -technieken uitgewerkt, worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en wordt richting gegeven aan de oplossingsmogelijkheden voor de stadsparken in het algemeen. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige kwaliteit van de parken, of het gebruik gevolgen heeft voor de kwaliteit en in hoeverre natuurlijke veranderingen deze aspecten versterken. In de Agenda Groen van de gemeente Amsterdam is ruimte opgenomen voor het verrichten van bodemonderzoek met als doel: ‘Het meten en monitoren van bodemdaling en bodemverdichting en het afleiden van de gevolgen van beide processen op de flora en fauna’.

Behandeld in Raad d.d. juni 2017

 

Bron: Anteagroup

Auteur: Drs. Th.M. Prins in opdracht van Gemeente Amsterdam

Behandeld in de Raad van 7 juni 2017 voor meer info klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay: bodem

Media

Documenten