Artikel

Kenmerken brandstoftypen-alternatief voor diesel (TNO)

Commissie Financien 21 september 2017

De gemeente Amsterdam heeft een aanbestedingsprocedure uitgevaardigd voor de inkoop van brandstof voor dieselvoertuigen. De gunningscriteria op basis waarvan een aanbieder zal worden geselecteerd, zijn de prijs en het effect op luchtvervuiling. Tijdens de aanbestedingsprocedure zijn er in raadscommissievergaderingen vragen gesteld over de gehanteerde duurzaamheidsdoelstellingen. Hierop heeft de gemeente Amsterdam TNO verzocht om meer inzicht te verschaffen in:
- de toepasbaarheid van verschillende brandstoffen in dieselmotoren
- de mogelijkheid om luchtverontreinigende emissies terug te dringen
- de mogelijkheid om CO2-emissies te reduceren
- de meetbaarheid van / handhaafbaarheid op CO2-reductie

Bron: TNO 2017 in opdracht van Facilitair Bureau Gemeente Amsterdam

Auteurs: Maarten Verbeek, Richard Smokers, Ruud Verbeek

Behandeld in Commissie Financien 21 september 2017 en de Raad van 19 juli 2017.

Behandelend ambtenaar: Marjan Rave-de Kriek, m.rave@amsterdam.nl

Voor meer info klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: pixabay

Media

Documenten