Artikel

Meerjarenverslag TAC Hoofdgroenstructuur

Commissie Ruimtelijke Ordening 11 januari 2023

Soms doen we het anders. Dit jaarverslag gaat over meer dan één jaar, het is een jarenverslag. Achterin vindt u het overzicht van de advisering over 2020 en 2021. Maar we beginnen met een terug- en vooruitblik over iets langere tijd. Waarom? Omdat de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam aan de vooravond van een vernieuwing staat – beleidsmatig met de vaststelling van een nieuw beleidskader eind 2022 - en het oude kader (Structuurvisie Amsterdam 2040) is opgevolgd door een nieuwe Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Een Omgevingsvisie waarin rigoureus vergroenen als een van de vijf strategische keuzes is opgenomen. En omdat buiten, in de werkelijkheid van de stad, de nieuwe stedelijke opgaven ook een metamorfose van het stedelijk groen noodzakelijk maken. En daarmee kan samenhangen dat ook de TAC aan de vooravond staat van een nieuwe taakomschrijving.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 7 december 2022 en 16 november 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Niek Bosch, niek.bosch@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Informatie: secretariaatTAC@amsterdam.nl

www.amsterdam.nl/TAC

Aanvullende informatie

Media

Documenten