Artikel

Bod grote steden G4 tbv NOVI

Commissie RO 8 maart 2017

Het Rijk werkt aan zijn eerste Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en roept partijen op tot co-creatie. Voor de G4-steden was deze oproep aanleiding om in 2016 samen te verkennen wat de inbreng is in de NOVI. De steden zien grote nieuwe ruimtelijke, economische en sociale transitieopgaven op zich afkomen die impact hebben op veel Nederlanders. Daarom willen de G4, in het verlengde van eerdere position papers van de vier grote steden (zie referenties), met veel energie en enthousiasme ingaan op de uitnodiging van het Rijk, simpelweg omdat de steden fundamentele opgaven zien, die te groot en te complex zijn om alleen op te lossen. Gezien de omvang en de complexiteit van de uitdagingen rust op het Rijk én op de vier grote steden een zware verantwoordelijkheid om voor deze ingewikkelde opgaven een strategie uit te stippelen.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 18 januari 2017

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 8 februari 2017

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 8 maart 2017

Behandelend ambtenaar: Dagmar Keim, RenD

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: G4

Wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. E. van der Burg, is de bestuurlijk verantwoordelijke wethouder die voor de inbreng van Amsterdam richting de nationale omgevingsvisie verantwoordelijk is. In opdracht van wethouder E. van der Burg heeft Amsterdam samen met de G4 een ‘bod grote steden’ geschreven. Dit ‘bod grote steden’ is een gezamenlijke agenda richting de Nationale omgevingsvisie (NOVI). Daarmee reageert Amsterdam op de uitnodiging van het Rijk om in een cocreatie te werken aan de eerste Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Amsterdam-De-grachten-van-amsterdam.jpg | iha

Media

Documenten