Artikel

Jaarverslag Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur 2016

Commissie Ruimtelijke Ordening 18 oktober 2017

Amsterdam groeit en bloeit meer dan ooit. De vraag naar woningen is ongekend. Op de kantorenmarkt is sprake van een omslag door teruglopende leegstand en hernieuwde vraag om nieuwbouw om schaarste te voorkomen. Bedrijven vestigen zich maar al te graag in onze stad. Deze druk vergt ook de nodige voorzieningen op het gebied van infrastructuur, onderwijs, zorg en vertier. Gelukkig heeft Amsterdam van oudsher een stevige groenstructuur. De negentiende eeuwse parken, de groene scheggen van het Algemeen Uitbreidingsplan van 1935, de na-oorlogse parken en natuurlijk de agrarische gebieden in Waterland, Amstelscheg en Amsterdam-West, maken van Amsterdam ook een groene stad. Dat alles maakt Amsterdam aantrekkelijk. Dat maakt het ook spannend. Om ieder stukje ruimte wordt gestreden: om er iets moois op te bouwen, om er een weg aan te leggen of om het groen te behouden en te versterken. Gelukkig kent Amsterdam de juridische bescherming van groen door middel van de Hoofdgroenstructuur, die als contramal van de ‘rode’ gebieden alle belangrijke groene gebieden in en om de stad omvat.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening  18 oktober 2017 en 19 september 2017 en 12 juli 2017

Behandelend ambtenaar:

Ruimte en Duurzaamheid, Niek Bosch, niek.bosch@amsterdam.nl

Voor meer info klik hier

 

Bron:

Marijke van Schendelen

Voorzitter Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur

Informatie: secretariaatTAC@amsterdam.nl

www.amsterdam.nl/TAC

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten