Artikel

Amsterdam's Green Infrastructure

Commissie Wonen en Bouwen 19 januari 2022

Amsterdam’s Groen. Waardering van de bijdrage van de natuur aan de mens. De gemeente Amsterdam heeft een strategie ontworpen om de waarde van natuur en water in de stad beter te benutten en zo het groeiende aantal inwoners een aantrekkelijke leefomgeving te bieden. In deze Kwaliteits Impuls Groen zijn vier scenario’s opgesteld om de groene infrastructuur van Amsterdam uit te breiden en te verbeteren. Het RIVM heeft per scenario in kaart gebracht wat investeringen in ‘groen en blauw’ opleveren voor de gezondheid en het welzijn van de stedelingen en om de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast en hitte, op te vangen. Dat varieert van minder zieken, minder ziekteverzuim en meer lichamelijke activiteit, tot een betere luchtkwaliteit, minder kosten voor de waterzuivering en een hogere vastgoedwaarde.

Behandeld in Commissie Wonen en Bouwen 19 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Geertje Wijten, g.wijten@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

M. Paulin (author), RIVMR.

Remme (author), Stanford University

T. de Nijs (author), RIVM

Contact: Ton de Nijs - Centre for Sustainability, Environment and Health (DMG) ton.de.nijs@rivm.nl

This investigation was performed by order of the City of Amsterdam in the project “The Value of Amsterdam’s Green” and the Ministry of Agriculture, Nature and Food Policy (LNV) in the project “Doorontwikkeling TEEB-Stad”

Aanvullende informatie

Media

Documenten