Artikel

Een nieuwe aanpak voor een klimaatbestendige stad

Het klimaat verandert snel. Sneller dan eerdere modellen laten zien. Dit heeft ook gevolgen voor de leefbaarheid in de stad en de veiligheid van haar bewoners en ondernemers. We moeten de klimaatdoelstellingen daarom sneller behalen en in actie komen. Het voltallige college kiest dan ook voor een aanpak die de stad beter moet voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Denk hierbij aan hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen.

Ook zal Amsterdam de klimaatdoelstellingen van Parijs niet halen. Daarom willen we de uitstoot van CO2 in Amsterdam sneller en krachtiger terugdringen dan we tot nu toe deden. In de raadsbrief 'Onze stad van morgen' informeert het voltallige college de gemeenteraad over de aanpak die nu nodig is.

Anders werken

Om de voorgestelde aanpak te realiseren moet ook de gemeentelijke organisatie anders gaan werken, het goede voorbeeld geven, versnellen en zorgen dat de verbouwing naar een duurzame stad en organisatie rechtvaardig is. Hiervoor is de Bestuursopdracht 'Duurzame toekomst stad en organisatie' opgesteld. Een opdracht aan alle directies. Een nieuw transitieteam gaat hierbij helpen.

Duurzaamheid is nu van iedereen

In een brandbrief heeft een groot aantal ambtenaren het Gemeentelijk Management Team (GMT) gevraagd om voorrang te geven aan duurzaamheidsmaatregelen. Om ons voor te bereiden op de toekomst moeten wij, als we beleid maken en in de uitvoering, steeds met nadruk juist díe keuzes maken die leiden tot een duurzamere stad. Deze opdracht geldt inmiddels voor alle directies en stadsdelen. In de bestuursopdracht is ook gevraagd om de stadsdelen en directies te helpen bij de doorbraken die nodig zijn.

Het nieuwe werken: 'Duurzaam, tenzij'

Een belangrijk besluit is dat we gaan werken vanuit het principe 'Duurzaam, tenzij'. De standaard wordt: we doen het duurzaam of we doen het niet, ténzij het bestuur ervoor kiest om hiervan af te wijken. Dat is best spannend en zal niet altijd overal direct mogelijk zijn. Hoe het nieuwe principe in de praktijk gaat uitpakken, gaan we de komende tijd met elkaar onderzoeken. Onder andere krijgt het vorm in de bestuurlijke besluitvorming. Hiervoor start 16 oktober een pilot met Stadsdeel Zuid. Tijdens deze pilot moeten alle besluiten voor het Dagelijks Bestuur voorzien worden van een duurzaamheidsparagraaf.

Begin alvast zelf

Daarnaast kun je als ambtenaar uiteraard zelf ook al actie ondernemen om binnen je werk een bijdrage te leveren aan een duurzame organisatie. Van het gebruik van een eigen koffiebeker tot kijken of je eigen werk ook duurzamer kan. Je kunt ook met een aantal collega’s een idee uitwerken. Dit kan bijvoorbeeld op vrijdag in de Klimaatwerkplaats. En het belangrijkste: stuit je op een dilemma of zijn er blokkades die jou en jouw duurzaamheidplannen in de weg staan?  Meld deze bij duurzamedoorbraken@amsterdam.nl. Een team staat klaar om hierbij te helpen.

Meer

Auteur: Maarten den Dulk

Afbeelding credits

Header afbeelding: duurzaam gemeente banner

Icon afbeelding: duurzaam gemeente