Artikel

Circulair Innovatieprogramma 2016-2018

Gemeenteraad 15 februari 2017

Met het rapport Amsterdam Circulair zijn de circulaire kansen voor Metropoolregio Amsterdam (MRA) kwantitatief inzichtelijk gemaakt, en is aangetoond dat een Circulair Amsterdam nieuwe bedrijvigheid creëert, een positieve economische impact heeft en actief bijdraagt aan een duurzame en leefbare samenleving. De strategie van dit innovatieprogramma is in lijn met de adviezen uit de marktconsultatie n.a.v. het rapport ‘Amsterdam Circulair’: samen leren en versnellen door te doen. Het Circulair Innovatieprogramma 2016-2018 geeft inzicht in de belangrijkste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van circulariteit en de manier waarop Amsterdam daarop anticipeert.. Dit betekent dat het innovatieprogramma geen visie- en beleidsdocument is. Het circulair innovatieprogramma is de gezamenlijke inzet van kennisinstellingen, bedrijven en gemeente Amsterdam waarmee we innovatie, onderzoek en circulaire bedrijvigheid versterken, versnellen en met elkaar verbinden om tot 2018 meer:

1.Inzicht te verkrijgen in (technologische) ontwikkelingen en innovaties op het gebied van circulariteit en de betekenis hiervan voor de stad.
2.Innovaties in de stad te stimuleren en te versnellen waarbij private en publieke partijen nieuwe verdienmodellen ontwikkelen en toetsen.
3.Slimmer te worden als gemeentelijke organisatie door ontwikkeling te monitoren, meten en als launching customer op te treden.

Behandeld in Gemeenteraad 15 februari 2017

Behandeld in Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid

Behandelend ambtenaar: CTO- Office – Sladjana Mijatovic

Ambtelijk opdrachtgevers ontwikkeling programma: CTO- Office – Ger Baron, rve R&D - Eveline Jonkhoff

 

Voor meer informatie klik hier

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Media

Documenten