Artikel

Onze stad van morgen - Duurzame toekomst gemeente Amsterdam

Gemeenteraad 29 november 2023

In Onze stad van morgen zetten wij de aanpak van dit college uiteen om de klimaatcrisis te bestrijden. Wat kan de stad tussen nu en 2026 verwachten op het gebied van duurzaamheid? We zitten midden in een wereldwijde klimaatcrisis waarvan de impact groot is. Ook op Amsterdam. De wetenschap laat zien dat de opwarming van de aarde harder en sneller gaat dan ooit gemeten en dat we nu al gevaar lopen richting de twee graden temperatuurstijging. Ook voor Amsterdam heeft dit ernstige en steeds sneller gevolgen. Klimaatverandering in Amsterdam betekent een toename van extreme neerslag, hittestress, droogte en zeespiegelstijging. Niet alleen moeten we hier de Amsterdammers tegen beschermen, we moeten ook alles op alles zetten om klimaatverandering tegen te gaan. In veel landen over de hele wereld is klimaatverandering nu al een zaak van leven of dood. De komende 20 jaar zijn cruciaal. Er gebeurt al heel veel, maar ondanks al onze inspanningen liggen we niet op koers. Er is een radicale omslag nodig in ons denken en onze manier van werken. Transities verlopen niet volgens een uitgestippelde route. We moeten nu aan de slag, waarbij we gaandeweg moeten leren en fouten maken onvermijdelijk is. Dit college heeft de verantwoordelijkheid én de mogelijkheden om nu alles op alles te zetten om nog verdergaande gevolgen te stoppen en ons aan te passen aan de onvermijdelijke consequenties. Het is onze plicht te zorgen voor een duurzame en leefbare stad voor de huidige en de toekomstige generaties. Dat doen we met elkaar: burgemeester en álle wethouders. Want de klimaatcrisis is van iedereen en de verantwoordelijkheid voor de aanpak moeten we samen nemen. Alleen zo bereiken we onze doelen.

Bron: Halsema, F.,  van Buren, H., van Dantzig, R., Groot Wassink, R., van der Horst, M., Mbarki, S., Meliani, T., Moorman, M., Pels, Z., Scholtes, A., Teesink, P. (2023), Onze stad van morgen. Duurzame toekomst gemeente Amsterdam

Raadsinformatiebrief 'Onze stad van morgen'

Contactpersoon: Eveline Jonkhof.

 

Behandeld in Gemeenteraad 29 november 2023, Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 1 november 2023 en 18 oktober 2023

Behandelend ambtenaar: R&D, Eveline Jonkhoff –  e.jonkhoff@amsterdam.nl, R&D, Elsbeth Visser, elsbeth.visser@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier

Behandelend ambtenaar Gemeenteraad :Ruimte en Duurzaamheid, Freya Verhulsdonk,  f.verhulsdonk@amsterdam.n

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Raadsinformatiebrief onze stad van morgen - banner

Icon afbeelding: Raadsinformatiebrief Onze stad van morgen - afbeelding

Media

Documenten