Artikel

Gemeentelijk beleid: tips voor het verbinden van cultuur, zorg en welzijn

Inzichten en handvatten voor gemeentelijk beleidsmedewerkers cultuur die een verbinding willen leggen tussen beleidsdomeinen.

Voor gemeentelijke beleidsmedewerkers cultuur biedt samenwerking met collega’s van zorg en welzijn veel kansen. Bijvoorbeeld kansen om een breder publiek, vooral ook kwetsbare doelgroepen, te bereiken en daarmee een bijdrage te leveren aan maatschappelijke problemen als eenzaamheid en armoede. Bovendien biedt samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn kansen om krachten en budgetten te bundelen. Omgekeerd bieden culturele activiteiten voor beleidsmedewerkers in het sociaal domein kansen om mensen positief te stimuleren en inspireren.

Hoe pak je zo’n integrale(re) aanpak precies aan en wat komt er allemaal kijken bij een duurzame verbinding tussen beleidsdomeinen? LKCA deed een verkennend onderzoek in dertien gemeenten. Dit leverde een aantal inzichten en handvatten voor de praktijk op.

In dit onderzoeksrapport vind je antwoord op de volgende vragen:

  1. Waar liggen raakvlakken in de gemeentelijke beleidskaders voor cultuur, zorg en welzijn?
  2. Waarom leggen gemeentelijke beleidsmedewerkers in het cultuurbeleid verbindingen met zorg en/of welzijn? En welke rol speelt Positieve Gezondheid daarin?
  3. Hoe geven gemeentelijke beleidsprofessionals die verbinding tussen cultuur, zorg en/of welzijn in hun beleid vorm?
  4. Welke uitdagingen ervaren de gemeentelijke beleidsprofessionals bij de totstandkoming, inhoud en uitvoering van dit beleid? En welke mogelijke oplossingsrichtingen zien zij?

Algemene conclusie

Beleidsmedewerkers cultuur zijn met alle partijen met wie zij samen (willen) werken, zoekende. Door de zoektocht samen aan te gaan, kan er een gezamenlijke visie of beeld ontstaan van de plek die cultuur inneemt bij maatschappelijke vraagstukken (extrinsiek) en op zich (intrinsiek). In deze zoektocht kan kennisdeling helpen. LKCA wil dan daarom, in samenwerking met de provinciale en landelijke partners, de kennisdeling en -ontwikkeling rondom de verbinding tussen cultuur, zorg en welzijn in gemeentelijk beleid verder vorm geven.

Doelgroep

Dit onderzoek is vooral interessant voor gemeentelijke beleidsmedewerkers cultuur.

Samenvatting

Lees je liever een samenvatting van dit rapport? Download deze dan hier.

 

Colofon

Cultuur, zorg en welzijn in gemeentelijk beleid
Over het hoe en waarom van verbindingen

Auteurs | Angela van Dijk, Hidde Hageman, Fenna van Hout & Josefiene Poll

Met medewerking van | Fiona van Estrik, Gerliene van Ginkel (Talentenlab), Joost Groeneboer
Leontine Herschoe & Marie-José Kommers

Eindredactie | Bea Ros, Ros & Zunneberg Tekstproducties

Met dank aan
Alle respondenten.
De leden van de klankbordgroep: Ineke Damen (gemeente Utrecht), Evelien de Meester
(Stimulansz), Shirley Mulder (VNG), Hanka Otte (Universiteit Antwerpen), Marieke Vegt (Raad
van twaalf), Geke Walsma en Stefanie Weijsters (gemeente Utrecht).

Uitgever | LKCA

Aanvullende informatie

Media

Documenten