Artikel

Krachten bundelen in cultuur, zorg en welzijn

Dilemma’s en oplossingen bij samenwerken over sectorgrenzen heen

Professionals in de sectoren cultuur, zorg en welzijn werken steeds vaker samen. Ze bundelen hun krachten om mensen in kwetsbare posities te activeren, hun talenten te ontwikkelen, ze plezier te laten beleven en bij te dragen aan zingeving. Deze samenwerking, over de sectorgrenzen heen, leidt in de praktijk ook tot allerlei vragen en dilemma’s.

In onze publicatie ‘Krachten bundelen in cultuur, zorg en welzijn. Dilemma’s en oplossingen bij samenwerken over sectorgrenzen heen’, delen we deze vragen en dilemma’s met voorbeelden uit de praktijk én mogelijke oplossingen.

Vragen en dilemma’s uit de praktijk

Waar begint en eindigt het werk van de ene professional en waar begint en eindigt dat van de andere? Hoe stem je dit goed op elkaar af en hoe versterk je elkaar? Welke dilemma’s kom je tegen? En hoe los je die samen op? Kortom: waar liggen de raakvlakken en gedeelde belangen tussen de sectoren en hoe ga je goed om met de grenzen en verschillende verantwoordelijkheden van elke sector?

Onderzoeksopzet

In 2021-2022 stonden bovenstaande vragen centraal in een professionele leergemeenschap waar achttien professionals uit cultuur, zorg en welzijn aan deelnamen. De professionele leergemeenschap bestond uit twee groepen die elk vijf keer (online) bij elkaar kwamen. Tijdens deze bijeenkomsten formuleerden de deelnemers een aantal kwesties om verder te onderzoeken. In de publicatie delen we de inzichten die dit heeft opgeleverd.

Samenwerken loont

De inzichten zijn er voor professionals en organisaties uit cultuur, zorg en welzijn die al over sectorgrenzen heen werken, maar ook voor de professionals die overwegen dit te gaan doen. In beide gevallen een lezenswaardige publicatie, want één ding is uit deze leergemeenschap duidelijk geworden: samenwerken loont!

 

Colofon

Auteurs | Angela van Dijk, Joost Groeneboer & Josefiene Poll

Eindredactie | Soplutekst

Vormgeving | Taluut

Met dank aan
Deelnemers aan de professionele leergemeenschap: Suzanne Bassie, Gerda van den Berg-van Haaften, Marijke Donath, Freek van der Heide, Brecht Hermans, Audry Hoemakers, Peggy van Mosselaar, Leonieke Pieket, Stijn Quist, Mariëtte van Raalte, Rita Rehorst, Dorine Rüter, Axelle de Rore, Sandra Schouten, Annemarie Tel, Marjolein Uitham, Jasmijn Wolfers
Leden van de klankbordgroep van de professionele leergemeenschap: Daan Andriessen (Hogeschool Utrecht), Emiel Copini (Artez University of the Arts), Nada de Groot (Movisie), Sandra Schouten (Het Huis van proeven)

Uitgever | Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten