Artikel

Kunst en positieve gezondheid

Een overzichtsstudie van culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen

Hoewel de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning in binnen- en buitenland breed wordt gedragen, is de kennis erover versnipperd. In opdracht van het ministerie van OCW (via ZonMw) voerde een consortium van Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie de kennissynthese uit, waarvan dit rapport het verslag is. De kennissynthese vormt een inbreng voor de kennisagenda die in afstemming met stakeholders opgesteld gaat worden.

Het doel van de kennissynthese is om op drie terreinen (onderzoek, praktijk en beleid) de laatste stand van de kennis in kaart te brengen, zodat een kennisagenda kan worden opgesteld met kansrijke onderzoeks- en ontwikkelrichtingen. Daartoe zijn drie vragen onderzocht:
1. Wat is de huidige praktijk en wat is het beleid rond culturele interventies in de Nederlandse langdurige zorg en ondersteuning?
2. Wat is bekend over de effecten van culturele interventies op Positieve gezondheid van cliënten in de langdurige zorg en ondersteuning?
3. Wat zijn kansrijke onderzoek- en ontwikkelrichtingen op het gebied van culturele interventies in de langdurige zorg en ondersteuning?

In de managementsamenvatting (pagina 3-7) worden eerst de belangrijkste bevindingen samengevat, daarna volgen algemene conclusies en aanbevelingen.

Colophon

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW (via ZonMw) door een consortium van Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie.

Auteurs:

Hogeschool Windesheim: Bea van Meerveld, Carolien Smits, Cretien van Campen, Franka Bakker, Katja Raunio

LKCA: Karin Laarakker, Wies Rosenboom

Movisie: Dieuwke Zwier, Jan Willem van de Maat, Nada de Groot, Saskia van Grinsven

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten