Artikel

Kunst als (ver)wondermiddel

Over de inzet van actieve cultuurparticipatie voor Positieve Gezondheid in de eerstelijnszorg

Ondanks de bewezen waarde van actieve cultuurparticipatie op onze gezondheid en het groeiende bewustzijn hiervan, zijn sommige vragen nog onbeantwoord. Geldt het effect van actieve cultuurparticipatie op de gezondheid voor iedereen, of alleen voor specifieke groepen zoals ouderen of mensen met een beperking? Kunnen we de resultaten zonder meer toepassen in Nederland? En waar moet je op letten als je dat effectief wil doen? Kortom, er is een dringende behoefte aan een helder verhaal over de waarde van actieve cultuurparticipatie en hoe je deze kan verzilveren voor specifieke doelgroepen.

Opbrengsten en werkzame elementen

In dit onderzoek brengen we niet alleen Nederlands beleid en de praktijk in beeld, maar gaan we ook dieper in op de opbrengsten en werkzame elementen van actieve cultuurparticipatie. Hierbij kijken we naar de invloed op de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Het praktijkonderzoek biedt inzicht in de uitdagingen en kansen in de samenwerking in de eerstelijnszorg. Interviews met cultuur- en zorgprofessionals als deelnemers vormen hiervoor de leidraad.

Gemeengoed bij gemeenten, cultuur, zorg en welzijn

Dit onderzoek komt voort uit de samenwerking die LKCA is aangegaan met het Institute for Positive Health op 23 maart 2021. Samen streven wij ernaar dat de inzet van actieve cultuurbeoefening voor Positieve Gezondheid van mensen gemeengoed wordt bij gemeenten, culturele aanbieders en zorg- en welzijnsprofessionals. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Meer lezen

 

Colofon

Kunst als (ver)wondermiddel
Over de inzet van actieve cultuurparticipatie voor Positieve Gezondheid in de eerstelijnszorg
Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Fonds voor
Cultuurparticipatie

Auteurs | Josefiene Poll ( LKCA), Natascha Notten (onderzoeksbureau Gelijkschap), Miriam de Kleijn (iPH), Petra Faber (LKCA), Leontine Herschoe (LKCA) & Marie-José Kommers (LKCA)

Met medewerking van | Eva Aalbers (zelfstandige), Fook Hali (AiG), Merel Spijkerman (AiG) en Marja van Vliet ( iPH)

Met dank aan | De respondenten van de casestudies

Eindredactie | SopluTekst

Uitgever | LKCA

Aanvullende informatie

Media

Documenten