Artikel

De waarde van actief kunstgebruik voor de gezondheid en het welzijn van ouderen

Een landelijke participatieve studie

Onderzoek wijst uit dat actieve kunstbetrokkenheid de gezondheid en het ervaren welzijn van oudere volwassenen kan verbeteren, maar het wetenschappelijke bewijs is nog steeds gefragmenteerd. Er is een 'research gap' in het begrijpen van kunstbetrokkenheid gebaseerd op een multidimensionale conceptualisering van de waarde van gezondheid en welzijn vanuit het perspectief van oudere deelnemers. Dit Nederlandse landelijke onderzoek richtte zich op het verkennen van de bredere waarde van kunstbetrokkenheid op de ervaren gezondheid en het welzijn van ouderen in 18 participatieve kunstprojecten (dans, muziek, zang, theater, beeldende kunst, video en gesproken woord) voor in de gemeenschap wonende ouderen en ouderen die in langdurige zorginstellingen wonen. In dit onderzoek volgden we een participatief ontwerp met narratief en op kunst gebaseerd onderzoek. We verzamelden micro-narratieven van ouderen en hun (in)formele verzorgers (n = 470). De bevindingen tonen aan dat kunstzinnige betrokkenheid volgens de deelnemers resulteerde in (1) positieve gevoelens, (2) persoonlijke en artistieke groei, en (3) meer betekenisvolle sociale interacties. Deze studie concludeert dat op kunst gebaseerde praktijken het ervaren welzijn van ouderen bevorderen en de kwaliteit van leven van ouderen verhogen. Deze studie benadrukt de intrinsieke waarde van kunstbetrokkenheid en heeft implicaties voor onderzoek en evaluatie van kunstbetrokkenheid.

Bron: Barbara Groot, Lieke de Kock, Yosheng Liu, Christine Dedding, Janine Schrijver, Truus Teunissen, Margo van Hartingsveldt, Jan Menderink, Yvonne LengamsJolanda Lindenberg and Tineke Abma. The Value of Active Arts Engagement on Health and Well-Being of Older Adults: A Nation-Wide Participatory Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(15):8222. https://doi.org/10.3390/ijerph18158222

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Foto door Centre for Ageing Better: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/man-mensen-kunst-blauw-7849190/

Icon afbeelding: Foto door Centre for Ageing Better: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/man-mensen-kunst-blauw-7849190/

Media

Documenten