Artikel

Het concept van nabijheid in de coördinatie van samenwerking tussen wetenschap en beleid

[Volledige titel: Productieve interacties in een havenstad: Een nabijheidsbenadering van coördinatie in samenwerking tussen wetenschap en beleid]

In de literatuur worden verschillende concepten gebruikt om de coördinatie tussen wetenschappelijke en beleidspraktijken te beschrijven. Echter ontbreekt een raamwerk om verschillende soorten 'grenzenwerk' te begrijpen, waardoor 'lineaire' modellen en 'kloof'metaforen kunnen blijven bestaan.

In dit artikel wordt geconcludeerd dat de concepten van cognitieve, sociale, organisatorische en geografische nabijheid een succesvolle en duurzame balans tussen wetenschappers en beleidsmakers mogelijk maken. Operationalisering van nabijheid in interacties tussen wetenschap en beleid heeft tot het inzicht geleid dat een analytisch onderscheid kan worden gemaakt tussen het ordenen en uitvoeren van nabijheid. Uiteindelijk interpreteren we dit als twee soorten politiek van kennisproductie, en roepen we beleidsmakers, onderzoekers en andere betrokken partijen op om hiermee rekening te houden bij het organiseren van structurele kennissamenwerking tussen onderzoek en beleidspraktijken.

In dit artikel maken we de zeer lokale lessen van de Rotterdamse kenniswerkplaatsen ook inzichtelijk en bruikbaar voor vergelijkbare samenwerkingen tussen wetenschappers en beleidsmedewerkers elders. Het concept van nabijheid speelt hierbij een prominente rol, en we reiken het aan als een reflexief instrument voor deelnemers in kennissamenwerkingen, in de hoop dat zij daarmee ook meer voeling krijgen voor de kennispolitiek van dit soort grenswerk.

Bron: Smit, J.P., Westerduin, H. and van Buuren, A. (2024) Productive interactions
in a port city: a proximity approach to coordination in science-policy collaborations, Evidence &
Policy, XX(XX): 1–27, DOI: 10.1332/17442648Y2023D000000015.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Hand - Lucht - Kloof | Matteo Vistocco via Unsplash

Icon afbeelding: Hand - Lucht - Kloof | Matteo Vistocco via Unsplash

Media

Documenten