Collectie (9)

Onderzoek naar kennisveiligheid

In deze collectie vind je onderzoek dat te maken heeft met het thema kennisveiligheid. Deze onderzoeken zijn onder meer afkomsten van de nationale inlichtingendiensten, het Rathenau Instituut, wetenschappelijke onderzoeksprojecten en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze collectie is onderdeel van de collectie 'kennisveiligheid'.

Meer informatie

Journalistieke onderzoeken

Naar financiering onderzoekscentra door China:

China en de RUG:
- https://www.rug.nl/news/2018/09/verklaring-yantai-onderzoek
- rapport van de RUG: https://www.scienceguide.nl/wp-content/uploads/2019/02/Definitieve-eindrapportage-Ecorys-onderzoek-urenverantwoording-Yantai-25-01-2019.pdf

China en VU:
- https://nos.nl/artikel/2413702-china-financiert-onderzoek-naar-mensenrechten-aan-vu
- https://www.nporadio1.nl/nieuws/podcast/3f4c4a0f-016b-4a01-a8b0-4e42309cbf0d/podcast-de-dag-china-betaalt-mensenrechtenonderzoek-vu
- https://nos.nl/artikel/2413754-vu-zet-omstreden-chinese-subsidie-stop-voor-onderzoekscentrum

Naar spionage Rusland:

AIVD-nieuws 2020 netwerk Rusland
- https://www.aivd.nl/actueel/nieuws/2020/12/10/aivd-rolt-spionagenetwerk-op-in-nederland-twee-russische-inlichtingenofficieren-moeten-het-land-verlaten
- Kamerbrief hierbij: https://www.aivd.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/10/kamerbrief-verstoring-russische-economische-spionageactiviteiten-door-aivd

Debat tweede kamer:
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/internationalisering-en-kennisveiligheid

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Beeld: Sachu Sanjajan via Pixabay

Sorteren op: