Artikel

Collecting the City

Co-creation: A work in progress

De publicatie bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat een toolkit waarin de methode van co-creatie van het Amsterdam Museum stapsgewijs wordt doorlopen. Het tweede hoofdstuk illustreert aan de hand van vijf co-creatieprojecten hoe dit stappenplan naar de praktijk kan worden vertaald. Elk project is ondersteund door statements van diverse betrokkenen en een overzicht van beste praktijken en bevindingen. Het derde hoofdstuk omschrijft de weg naar impact denken. Aan de hand van twee voorbeelden wordt getoond hoe het Amsterdam Museum de impact van reeds voltooide co-creatieprojecten meet en deelt.

Colofon

Project begeleiding: Joost Nikkessen, Gonca Yalçıner, Emma van Bijnen
Redactie: Joost Nikkessen, Gonca Yalçıner, Femke Awater, Kübra Terzi
Vormgeving: Isabelle Vaverka
Illustraties: Anouschka Boswijk
Jaar van uitgave: 2023

 

Amsterdam Museum (2023) Collecting the City. Co-creation: A work in progress. 

Aanvullende informatie

Media

Documenten