Collectie (10)

Uitdagingen & Oplossingen rondom water in de stad

Hoe houden we onze voeten droog? Maak kennis met programma's en initiatieven die hiervoor oplossingen bieden.


Door klimaatverandering komen periodes van hevige neerslag of aanhoudende hitte steeds vaker voor. Steden moeten zich daarop aanpassen, anders ontstaan er grote problemen met wateroverlast, verzakkingen en schade aan de openbare ruimte. Maak in deze collectie kennis met een aantal programma’s en initiatieven die hier oplossingen voor bieden, en waar iedereen aan kan meedoen.

Wat gebeurt er met de regendruppels die vallen in de stad? In de collectie Rainproof ontdekt u de vele - kleine en grote - manieren om een omgeving regenbestendig te maken. Een van de manieren om de waterhuishouding in de toekomst te optimaliseren, zijn de 'blauw-groene' daken van het RESILIO-netwerk. In de Masterthesis ‘Prevent the Flood’ zijn vier locaties in Amsterdam op verschillende schaalniveaus geanalyseerd, die richtlijnen hebben opgeleverd om van Amsterdam een ‘stormwaterbestendige’ stad te maken.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Drijvende tuinen Oostelijk Eilanden | Vlottenbouwen.nu

Sorteren op: