Artikel

De nieuwe Hoofdgroenstructuur

Hoofdstuk 2 | Concept beleidskader Hoofdgroenstructuur

Hier kunt u het tweede hoofdstuk van de Conceptversie beleidskader Hoofdgroenstructuur (HGS) lezen. Het start met de definitie van de HGS: welke groengebieden horen er wel bij, welke niet. Dit wordt gevolgd door een beschrijving van de waarden van de HGS (2.2) en de regels die van toepassing zijn op de gehele HGS (2.3). Ook de ligging en de regels die gelden voor stadsnatuur komen in dit hoofdstuk aan de orde (2.4).

Media

Documenten