Artikel

Social Return in de praktijk

De gemeente Amsterdam wil meer kansen creëren voor kwetsbare inwoners. Iedereen moet immers volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Daarom vraagt Amsterdam aan haar opdrachtnemers om iets sociaals terug te doen voor de stad. Dit noemen we social return.

Dit kan bijvoorbeeld door werk te bieden aan Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of door bij te dragen aan andere sociale opgaven in de stad, zoals armoedebestrijding, gezondheidsbevordering of onderwijs.

In de video "Social Return in de praktijk" wordt uitgelegd hoe dat precies in zijn werk gaat.

Bekijk het filmpje om te zien hoe social return in de praktijk werkt.

Bekijk deze video extern op: Vimeo

Dit kan bijvoorbeeld door werk te bieden aan Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of door bij te dragen aan andere sociale opgaven in de stad, zoals armoedebestrijding, gezondheidsbevordering of onderwijs.

Bureau Social Return

Bureau Social Return is expert op het gebied van sociaal inkopen, Corporate Social Responsibility (CSR) en social return. Het bureau fungeert als sociale loods en koppelt bedrijven en organisaties aan sociale opgaven in de stad. 

Leidraad Sociaal Opdrachtgeverschap

Bekijk ook de Leidraad Sociaal Opdrachtgeverschap en ontdek hoe we als stad omgaan met social return en hoe u daar zelf aan kunt bijdragen.

Kijk anders naar sociaal

We zijn hard op weg om meer sociale impact te creëren voor de stad. Dit doen we door andere routes te verkennen en door middel van innovatieve interventies.

Samen met Appm Management Consultants hebben wij een KANSkaart ontwikkeld waarin we verschillende sociale invullingsmogelijkheden in beeld brengen. De KANSkaart helpt om sociale opgaven te verbinden aan ontwikkelende partijen in een transformatiegebied, onder het motto “Kijk anders naar Sociaal”.

Contact

Voor al uw vragen over social return neemt u contact op met Bureau Social Return, via: social.return@amsterdam.nl

 

Bron: amsterdam.nl

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Media

Social Return in de praktijk