Collectie (5)

Onderzoek over groen in de stad

Hier vind je studies en samenwerkingsverbanden die zich richten op groen in de stad Amsterdam.


Je vind onderzoeksrapporten, samenwerkingsprojecten en academische artikelen die bijdragen aan een dieper begrip van de ecologische, sociale en economische impact van groene gebieden in de stad. Deze bronnen bieden evidence-based inzichten en aanbevelingen die beleidsmakers, academici en stedelijke planners kunnen helpen bij het ontwikkelen van duurzame groenstrategieën.

In de voorgestelde hoofdgroenstructuur staan tien waarden: natuur, recreatie, voedsel, sociaal, educatie, cultuurhistorie, beleving, gezondheid, duurzaamheid, leefkwaliteit. Deze waarden komen in de verschillende onderzoeken terug, vaak in combinatie met elkaar.

Meer informatie

Vragen of opmerkingen? Mail de redactie.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Erasmuspark9mei | fotograaf: Edwin van Eis

Icon afbeelding: "Buurtmoestuin. Lauernessestraat-Majoor Fransweg, West | Moestuin" Fotograaf: Sanne Couprie via fotobank.amsterdam.nl

Sorteren op: