Artikel

Programma AIWW2023

Water in transition. Accelerate the action

Amsterdam International Water Week brengt wereldwijde waterleiders samen en overbrugt de kloof tussen de uitdagingen van vandaag en toekomstige behoeften. Het biedt een platform voor interactie, netwerken en inspiratie over verschillende belangrijke aspecten van de watertransitie.

De problemen en uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd hebben betrekking op water en de vraag naar versnelde actie richting duurzame oplossingen. We hebben nieuwe oplossingen nodig voor nieuwe problemen en uitdagingen. We hebben nieuwe inzichten en kennis nodig. We hebben nieuwe samenwerkingen tussen belanghebbenden nodig. We hebben nieuwe manieren nodig om de oplossingen te financieren. We hebben een actieagenda nodig als reactie op alle komende veranderingen in de watersector. Daarom is het thema van deze editie van Amsterdam International Water Week: Water in transitie. Versnel de acties. Om aan de slag te gaan met het hoofdthema, zijn vier subthema's van AIWW2023 gefomuleerd:

(1) Verbetering van de waterkwaliteit
(2) Veerkrachtige watersystemen
(3) Circulaire oplossingen: Hergebruik, Herstel en Recycle
(4) Transities in water, agro/food en energie

Aanvullende informatie

Media

Documenten