Artikel

Nota Bodembeheer Gemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Ordening 10 september 2019

De Nota bodembeheer Amsterdam is een herziening en vervanging van de eerdere Nota van 13 december 2013. Het document bouwt voort op zijn voorganger, maar incorporeert een aantal noodzakelijke actualiseringen op het gebied van regelgeving en bevat enkele aanscherpingen of juist versoepelingen van het beleid. Daarnaast wordt het beheergebied uitgebreid en worden bodem-kwaliteitskaarten van omliggende gemeenten (Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) geaccepteerd als bewijsmiddel voor de kwaliteit van toe te passen grond. Dit vormt de opmaat naar uniformering van het bodembeleid in het hele werkgebied van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De gemeente Amsterdam wil met deze Nota een praktische richtlijn bieden hoe in Amsterdam met grond, vrijkomende grond en baggerspecie moet worden omgesprongen. Het document is primair gericht aan gemeentelijke afdelingen die veel met grond werken, adviesbureaus, aannemers en andere bodemintermediairs. Daarnaast bevat de Nota ook enkele onderwerpen die direct of indirect raken aan het dagelijks leven van bewoners in de stad, zoals mensen die een kelder willen graven, mensen met tuinen en jonge kinderen. Ook beschrijft de Nota pragmatische methoden van bodemsanering die niet alleen juridisch stand houden, maar ook oog hebben voorgezond verstand, kostenbesparing en milieuwinst.

Behandeld in Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Zuidas en Marineterrein, Energietransitie. d.d. 10 september 2019. Voor meer info klik hier

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Opdrachtnemer: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Projectteam: Margot Fontaine-Groot (OD NZKG)

Johan Souwer (OD NZKG)

Frank van Hage (gemeente Amsterdam)

Henriette van Hoek (gemeente Amsterdam)

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixnio: bodem

Media

Documenten