Collectie (9)

Economische Verkenningen MRA 2023

Hier treft u de Economische Verkenningen van 2023, die op 11 juli zijn gepresenteerd tijdens het State of the Regions congres. In deze collectie vindt u de volledige verkenning, maar ook de losse hoofdstukken met daarbij de opname, presentatie ervan, door sprekers Prof. dr. Henri de Groot.

In deze editie is ruim aandacht voor ‘brede welvaart’. In het brede welvaartsperspectief wordt de kwaliteit van leven hier en nu afgezet tegen de effecten daarvan elders in de wereld en later in de tijd. Centraal staan de fundamentele keuzes die hieruit voortvloeien.

De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt gekenmerkt door een sterk verdienvermogen, grote vermogens van huishoudens en een uitstekende bereikbaarheid van voorzieningen. De klappen van de coronacrisis heeft de regionale economie grotendeels achter zich gelaten. Na een unieke krimp van het bruto regionaal product met 7,7% in 2020, volgde een groei van 6,4% en 7,8% in respectievelijk 2021 en 2022. Voor de jaren 2023 en 2024 is de verwachte groei ongeveer 3,0%, een gunstig cijfer vergeleken met Nederland als geheel en ons omringende landen. Niet iedereen profiteert echter in gelijke mate van de welvaartsgroei. De regio kent relatief hoge werkloosheid, zeer hoge fijnstofemissies en forse verschillen in inkomens en vermogens.

Meer informatie

De EVMRA is een jaarlijkse publicatie, waarin de laatste cijfers en inzichten over de economische ontwikkeling staan in de 30 gemeenten van de MRA in de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Beeldmerk Publicatie EVMRA 2023.png

Icon afbeelding: EVMRA 2023 - Kaft.png

Sorteren op: