Artikel

Stijlnabootsing met AI is onrechtmatig

In deze bijdrage wordt verdedigd dat de opzettelijke en herkenbare nabootsing van de persoonlijke stijl van een nog levende kunstenaar met behulp van kunstmatige intelligentie onrechtmatig is. Ook wordt verdedigd dat aanbieders van generatieve AI verplicht zijn deze vorm van gebruik van hun generatieve AI software technisch onmogelijk te maken. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het ontstaan van deze mogelijkheid, zij profiteren ervan, zij moedigen het aan, lokken het uit en zijn in de positie om dit gebruik effectief tegen te gaan. Hiervoor is geen beroep op de Auteurswet of een Europese AI-verordening nodig. Het is gewoon onrechtmatig.

Lees het artikel van Dirk Visser via deze link.

Visser, D. J. G. (2023). Stijlnabootsing met AI is onrechtmatig. Nederlands Juristenblad, 98(36), 3171-3175. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/3725187

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by JOE Planas on Unsplash