Artikel

Boekman #133 - Redactioneel

Het gemak en ongemak van meten

Er worden veel gegevens verzameld over en onderzoeken gedaan naar de culturele en creatieve sector. Maar wat zeggen die data en onderzoeken? Rogier Brom laat in het openingsartikel zien dat indicatoren als publieksbereik of eigen inkomsten kunnen zorgen voor een eenzijdig perspectief op kwantitatief resultaat zonder oog voor de gevolgen ervan voor het beleid van een instelling. Hij benadrukt de noodzaak van langlopende monitoring om trends en ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren beter in kaart te kunnen brengen.
Meerdere auteurs constateren dat de afstand tussen het wetenschappelijk onderzoek en de culturele praktijk groeit. Mengden cultuurwetenschappers zich in de jaren negentig nog in het maatschappelijk debat, inmiddels hebben ze het te druk met publiceren in peer-reviewed journals en complexe aanvragen voor onderzoeksbeurzen, schrijven Anna Elffers en Francesco Chiaravalloti. Geïnspireerd door de keynote van Eleonora Belfiore tijdens het landelijke congres De waarde van cultuur na corona op 30 juni jongstleden in Utrecht, doen zij een aantal voorstellen om het gat tussen onderzoek en praktijk te dichten. [...]

Door Maxime van Haeren, Jack van der Leden en André Nuchelmans (Boekmanstichting)

Aanvullende informatie

Media

Documenten