Artikel

Climate Change 2023 Synthesis Report

Samenvatting voor beleidsmakers (IPCC)

Dit Samenvattend Rapport (SYR) van het Zesde Beoordelingsrapport (AR6) van het IPCC vat de kennis samen over klimaatverandering, de brede impact en risico's ervan, evenals klimaatmitigatie en -adaptatie. Het integreert de belangrijkste bevindingen van het Zesde Beoordelingsrapport op basis van bijdragen van de drie Werkgroepen en de drie Speciale Rapporten. De samenvatting voor beleidsmakers is opgedeeld in drie delen: A. Huidige Status en Trends, B. Toekomstige Klimaatverandering, Risico's en Langetermijnreacties, en C. Reacties op Korte Termijn.

Dit rapport erkent de onderlinge afhankelijkheid van klimaat, ecosystemen en biodiversiteit, en menselijke samenlevingen; de waarde van diverse vormen van kennis; en de nauwe banden tussen klimaatadaptatie, mitigatie, ecosysteemgezondheid, menselijk welzijn en duurzame ontwikkeling. Het weerspiegelt de toenemende diversiteit van actoren die betrokken zijn bij klimaatactie. Op basis van wetenschappelijk inzicht kunnen belangrijke bevindingen worden geformuleerd als feitelijke uitspraken of in verband worden gebracht met een beoordeeld niveau van vertrouwen.

IPCC, 2023: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 1-34, doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001

This report originates from the website of the IPCC. The full report as well as other figures and data can also be found on this website.

Afbeelding credits

Header afbeelding: IPCC report 2023

Icon afbeelding: IPCC report 2023

Media

Documenten