Artikel

Referendumkrant Hoofdgroenstructuur

Op donderdag 6 juni houdt Amsterdam een referendum. Amsterdammers en Weespers kunnen zeggen of ze voor of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur zijn. Het referendum is op dezelfde dag als de Europese Parlementsverkiezingen. Amsterdam heeft een ‘raadgevend’ referendum. De uitslag van zo’n referendum is een advies aan de gemeenteraad. De raad is niet verplicht dit advies over te nemen, maar beslist zelf wat hij doet met de uitslag. Na het referendum volgt dus nog een besluit. Tot die tijd blijft de huidige Hoofdgroenstructuur van kracht, zoals opgenomen in de Structuurvisie Amsterdam 2040.

Dit is een uitgave van de gemeente Amsterdam.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Banner groen

Icon afbeelding: Referendumkrant screenshot (door redactie openresearch)

Media

Documenten