Artikel

Kwesties voor het kiezen - Sociaal Cultureel Planbureau

Maatschappelijke thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023

Nederland kiest op 22 november 2023 een nieuwe Tweede Kamer. Een tijd van campagne, mediadebatten en retoriek. Maar ook een tijd voor reflectie en scherpe politieke keuzes: waar willen we naartoe als samenleving?

In deze publicatie geeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan wat belangrijke sociaal-maatschappelijke uitdagingen zijn, welke keuzes er door de politieke partijen gemaakt kunnen worden, en wat de gevolgen van die keuzes zijn. Op basis van die sociaal-maatschappelijke keuzes volgt een reflectie op verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. In deze publicatie schetsen we voor zes belangrijke thema’s welke keuzes door de politiek gemaakt kunnen worden en wat daarvan de sociaal-maatschappelijke gevolgen zijn voor Nederland en zijn inwoners.

We gaan achtereenvolgens in op bestaanszekerheid, kansengelijkheid, asiel en migratie, zorg en ondersteuning, verduurzaming als sociaal-maatschappelijke opgave en krapte op de arbeidsmarkt. Ook
bespreken we de relatie tussen burgers en overheid.

Redactie: Willem Huijnk, Debbie Verbeek-Oudijk, Roel Willem

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pijlen - richting - verkeersbord |Tormius via Unsplash

Media

Documenten