Artikel

Daken Draaiboek

Richtlijnen voor een integrale aanpak voor daken transformaties

Het Daken Draaiboek is geschreven om de enorme potentie te laten zien van het gebruik van daken om meer leefbare steden te creëren. Het gebruik van ruimte op het dak kan een antwoord zijn op actuele vraagstukken zoals klimaatverandering, woningnood en de energietransitie. Hoewel Nederland ruim 600km2 aan platte daken ter beschikking heeft wordt bij de aanpak van deze uitdagingen nog steeds te weinig rekening gehouden met daken.

Auteurs: Gabriel Hirlav, Thijs Rang, Jessica Stolk & Marit Vuyk

Aanvullende informatie

Media

Documenten