Artikel

Msc Thesis - De rol van onthechting bij studenten met stress- en/of angstproblematiek

Door Angela Brederije

Psychologische problemen onder studenten komen veel voor. In het bijzonder ervaren deze jonge mensen vaak angst- en stressklachten. Deze klachten kunnen afhankelijk zijn van de mate van Onthechting van de student. Er is echter nog weinig bekend over onthechting en mentaal welzijn bij studenten.

In deze Masterthesis wordt daarom onderzoek gedaan naar de rol van psychologische onthechting bij studenten die stress- en angstklachten ervaren. Specifiek wordt in deze studie gekeken naar de associatie tussen de mate van ervaren stress (Perceived Stress Scale; PSS) en het angstniveau (zelfrapportage; GAD-7) van de student en mogelijke moderatie van onthechting (Persoonlijkheidsvragenlijst uit de DSM-V; PID-5, verkorte versie) en gender bij deze associatie. Er zijn data gebruikt uit cross-sectioneel onderzoek, afkomstig van een online survey die in juni 2020 naar een groep studenten op de Nederlandse universiteiten werd gestuurd (N=3.727). Deze data werden geanalyseerd met SPSS, versie 25. Angst- en stressklachten hingen in deze onderzoeksgroep significant samen (Pearson correlaties .714, p<.00). Zowel Onthechting als gender modereren deze relatie niet.

Conclusie: omdat zowel Onthechting als gender geen invloed op de relatie tussen angst- en stressklachten hebben, zou in de toekomst meer onderzoek gedaan kunnen worden naar mogelijke andere moderators die invloed hebben op de relatie tussen stress- en angstklachten bij studenten.

Auteur: Angela Brederije

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Majestic Lukas via Unsplash | Anxious - Angst - Stress

Media

Documenten