Artikel

Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle

Rapport WRR

De overheid moet bij het maken en uitvoeren van beleid meer inzetten op het vergroten van de grip van burgers. Burgers moeten zoveel mogelijk kunnen beschikken over de middelen, mogelijkheden en rechten om hun levensdoelen te kunnen realiseren. Wanneer mensen onvoldoende grip op hun leven ervaren, kan dat leiden tot meer gezondheidsproblemen, eerder overlijden, meer maatschappelijk onbehagen, en mogelijk zelfs complotdenken. Dat schrijft de WRR in het rapport ‘Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle’ dat op 30 november is gepubliceerd.

Veel burgers hebben te maken met onzekerheid en een gebrek aan grip. In dit rapport laat de WRR op basis van gedragswetenschappelijk onderzoek zien dat de combinatie van onzekerheid en een gebrek aan grip kan leiden tot een slechtere gezondheid, een bron is van maatschappelijk onbehagen en samenhangt met beelden en overtuigingen die op gespannen voet kunnen staan met de democratische rechtsstaat. De WRR nodigt met dit rapport beleidsmakers uit om vanuit grip naar beleid te kijken: hoe kan de overheid burgers meer persoonlijke controle geven, zodat zij hun levensdoelen dichterbij kunnen brengen?

Bron: Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle (website WRR)

Media

Documenten